α-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol (Mixture of Diastereomers)

α-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol (Mixture of Diastereomers)

897661-66-4

Synoyms:AGN-PC-009IPS;SCHEMBL8196907;DTXSID90470692;FT-0661912;FT-0661913;2-amino-1-(6-fluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-2-yl)ethanol;6-fluoro-3,4-dihydro-alpha-(aminomethyl)-2H-1-benzopyran-2-methanol;alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol;alpha-(Aminomethyl)-6-fluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-methanol(mixture of diastereomers)
Basic Attributes
Characteristics
Safety Information
Product Usage

Intermediate in the preparation of hydroxylated Nebivolol metabolites.

Material and Products
Not exactly what you want? Post Sourcing Request